dot dot
ภาษาจีน

!!! เปิด สาขาใหม่ ติดกับ มหาวิทยาลัย เอแบค (รามคำแหง) พร้อม ราคาโปรโมชั่นใหม่ เพียง 550 บาท/ชม ,เรียนเดี่ยวตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษาดีกรีปริญญาเอก !!!

*** เปิดสอนภาษาจีน อีกที วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ***

 

    สนใจโทร : 081 848 3057 (เบอร์โทร/ ที่อยู่/ Email ของที่นี่)

 

          ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้ RealLearning แห่งนี้มีคอร์สสอนภาษาจีนหลากหลายคอร์สให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามแต่จุดประสงค์และความต้องการของผู้เรียน อาทิเช่น Chinese for Beginners/Intermediate/Advanced Learners, Chinese for Kids, Chinese for Business, Chinese for Tourism, Chinese for YCT/HSK, Chinese Arts และอื่นๆ 

 

 ทำไมคุณควรเลือกเรียนภาษาจีนที่นี่ !!

 เพราะ เราเน้น......

1. การเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

2. การเรียนการสอนเป็น กลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้สอนดูแลและเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

 

            - คอร์สเรียนสนทนาภาษาจีน แบบเรียนเป็นกลุ่ม  จะมีผู้เรียนไม่เกิน 3 คน

 

            - คอร์สอื่นๆ  แบบเรียนเป็นกลุ่ม  จะมีผู้เรียนไม่เกิน 8 คน

3. จ่ายเงินเป็นรายครั้งที่มา ไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นก้อนทั้งคอร์ส

 

4. อาจารย์ เป็นเจ้าของภาษา จบปริญญาเอกด้านการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย ทั้งยังพูด ฟัง ภาษาไทย และ อังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

5. บรรยากาศการสอนภาษาจีนที่เป็นกันเอง สนุกแต่เข้มข้นด้วยเนื้อหาและความเข้าใจ

 

6. อาจารย์ติดตามดูแลพัตนาความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

 

    - โดยมีการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวัดผลความรู้ผู้เรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

       หลังจากเรียนจบ

 

    - และมีการผู้คุยกับผู้เรียนเพื่อปรับแต่งการสอนให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าและความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอๆ

 

 

7. เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัย ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ก็สามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ทาง Email นอกเวลาเรียนได้

 

 8

8. ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริ

 

 

อาจารย์ผู้สอน

         อาจารย์เป็นชาวจีนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย อาจารย์มีความคุ้นเคยและเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน,ไทย และอังกฤษเป็นอย่างดี อาจารย์มีประสบการณ์การสอนทั้งชาวไทยและขาวต่างชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และรวมทั้งประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อสื่อสารธุรกิจระหว่างไทยกับจีนมากกว่า 8 ปี

 

# โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ สำหรับทุกคอร์ส(ประมาณ 20 ชั่วโมง) #
จำนวนผู้เรียน ราคา ต่อ คน ต่อ ชั่วโมง
1 550
2 *
350
3 *
300
4 - 8 **
 ........

*  ผู้เรียนต้องจัดหาผู้เรียนร่วมห้องเอง(ผู้เรียนจับกลุ่มกันมาเอง)

**  ราคาค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 4  คนขึ้นไป โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางศูนย์ 

 

 

คอร์สที่เปิดสอนตอนนี้

 

 

1.  Chinese for Beginners ( Conversations, Reading,Writing )

                                 (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน )

        เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน หรือรู้ภาษาจีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะการพูดคุย หรือ การเขียนอ่าน หรือ เรียนครบทุกอย่าง(ทุกทักษะ) ก็ได้ 

2.  Chinese for Intermediate ( Conversations, Reading, Writing )

                            (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับเริ่มต้นแล้ว )

        เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและอยากพัฒนาต่อยอดพื้นฐานและทักษะที่มีขึ้นไป โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะการพูดคุย หรือ การเขียนอ่าน หรือ เรียนครบทุกอย่าง(ทุกทักษะ) ก็ได้ 

3.  Chinese for Advanced Learners ( Conversations, Reading, Writing )

                       (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับกลางแล้ว )

        เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับปานกลางและอยากพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะที่มีขึ้นไป

 

           ## ตัวอย่างบางส่วนของ เรื่องต่างๆในการเรียนพูดสนทนา  (Some examples of the topics we include in our conversation course)

 

 

·      招呼、问候 Basic greeting / how are you? How do you do?

·       Self-introduction/ what is your name? about my family

·      欢迎 Welcome/ Welcome to Visit Us

·      Invite friends to eat with you/ visit your home/join your wedding, party

·      送客 Say goodbye to see off your guest,

·      祝愿 Wish for New Year, birthday, Business, Wedding etc.

·      Praise for people’s talent, good-looking, decision-making

·      Thank you for showing appreciation, thanks in all different ways

·      道歉 Apologize for coming late, forgetting doing sth, etc.

·      请求 Request for a service, help, a favor

·      肯定 Yes, confirming, agreement

·      否定 No, disagree, refusing to do something

·      Show your interest to something, your love, your favorite

·      满意 What to say&do when you like their service, food, book

·      问时间 Time/ what time?, making an appointment

·      问路 Get around/ ask for a direction, where?, how to go there

·      电话 Telephone/ calling, replying a call, leaving a message to somebody

·      邮局 Post office/ how to use mail service, international mail

·      兑换外币 Exchange currency/ how to exchange money

·      买东西 Buying food, clothes, bargaining in shops or markets

·      点菜 Ordering foods in restaurant, ask price

·      看病 When I'm sick/ to see a doctor, telling how sick I am, how to take medicine

·      旅行 Traveling to the famous touring place, Booking a hotel, Buying ticket

·      天气 What dose the weather like? / sunshine, raining, cold, hot, seasons

 

4.  Chinese for Kids ( Conversations, Reading, Writing )                              

                      (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก )

        เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับเด็กๆให้ได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาจีนและกิจกรรมที่เสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนในระดับสูงขึ้นไปได้

5.  Chinese for Business (including finance and management)

                            (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับธุรกิจ )

      เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่มีโอกาสใช้ภาษาจีน(พูด ฟัง อ่าน เขียน)ในการติดต่อทำธุรกิจหรือทำงาน

6.  Chinese for Tourism

                           (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับมัคุเทศก์ และ การท่องเที่ยว )

      เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่มีโอกาสใช้ภาษาจีนในการทำธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ผู้เรียนที่เป็นมัคุเทศก์  ผู้เรียนที่จัดทัวร์นำคนจีนเที่ยว

7.  Chinese for YCT/HSK Test

                               (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับ  HSK และ YCT )

        เป็นคอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่ต้องสอบ YCT (สำหรับผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี) หรือ HSK(สำหรับผู้เรียนที่มีอายุเกิน 14 ปี) ให้ได้คะแนนสูงๆ เพื่อชิงเงินทุนรัฐบาลจีนไปเรียนต่อที่ประเทศจีน หรือ ได้รับโอกาสสูงที่จะได้รับคัดเลือกเข้าไปเรียนต่อก่อนผู้สมัครคนอื่นๆในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

8.  Chinese Arts for Kids

                                (คอร์สสอนศิลปะจีนสำหรับเด็ก )

    เป็นคอร์สสอนศิลปะแบบจีนให้เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานไปกับการเรียนศิลปะจีน การวาดเขียน พร้อมไปกับการฝึกฝนใช้ทักษะต่างๆ ใช้จินตนาการ และการใช้ภาษาจีน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาจีนในระดับสูงขึ้นไปได้

9.  Chinese for Any Situation

                           (คอร์สสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนเฉพาะทาง )

    เป็นคอร์สสอนภาษาจีนที่ทางเราจะออกแบบการสอนให้ตรงตามเป้าหมาย ความต้องการของผู้เรียน หรือ กลุ่มผู้เรียน

 

10.   Transation Service ( English to Chinese & Chinese to English & English to Thai & Thai to English)

   (รับแปลเอกสารจาก อังกฤษ เป็น จีน และ จีน เป็น อังกฤษ และ อังกฤษ เป็น ไทย และจาก ไทย เป็น อังกฤษ )

     เป็นบริการพิเศษจากทางศูนย์ เราเปิดรับแปลเอกสารจาก ภาษาอังกฤษ เป็น จีน และจาก ภาษาจีน เป็น อังกฤษ และจาก ภาษาอังกฤษ เป็น ไทย และ ไทย เป็น อังกฤษ 

 

# หมายเหตุ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สที่เปิดสอน และ วันเวลาและสิ่งที่ท่านอยากเรียนได้ที่ 081-848-3057 หรือ อีเมล์สอบถามได้ที่:

info@reallearning4u.com

 dot
สิ่งน่าสนใจ
dot
bulletหน้าแรก
bulletฟิสิกส์
bulletรับแปลเอกสาร
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletคอร์สที่เปิดสอน
bulletติดต่อเรา
dot
คำถามลายละเอียดเพิ่มเติม

dot


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้ RealLearning
ที่อยู่ :  เลขที่ 134 ซอย รามคำแหง 24 บางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพ 10240
เบอร์โทรมือถือ :  081 848 3057
อีเมล : info@reallearning4u.com
เว็บไซต์ : www.reallearning4u.com

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว